Con Co Mot To Quoc

Con Có Một Tổ Quốc

nhạc: Lm. Đỗ Bá Công
lời: Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
trình bày: ca sĩ Khánh Ly

Con Co Mot To Quoc Le Thi Cong Nhan Hay Thap Sang Len Dat Nuoc Toi Dat Nuoc Toi
You need to have Flash Player to view this video.
Use the control to the right of timeline to play full screen!